Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
3128/ UBND-TH 01/12/2005
V/v giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo khai thác tận dụng gỗ trên hành lang tuyến đường điện 110 KV đi Nhà máy thuỷ điện Vĩnh Sơn
3128/ UBND-TH 01/12/2005
V/v giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì họp dự kiến phân bổ nguồn TW hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lụt.
3124/ UBND-TH 01/12/2005
V/v giao Sở Thương mại - Du lịch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/2005/BTM-QLTT của Bộ Thương mại về triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người
3123/ UBND-TH 01/12/2005
V/v giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tiếp nhận vắc xin LMLM
3122/ UBND-TH 01/12/2005
V/v giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ ở các địa phương
3121/ UBND-TH 01/12/2005
V/v giao Sở Tài chính xây dựng báo cáo đánh giá cơ chế ưu đãi tài chính về nông nghiệp, nông thôn
290/ VPUBND –NĐ 30/11/2005
V/v góp ý Quy chế chế đấu giá quyền sử dụng đất
3102/ UBND - VX 30/11/2005
V/v góp ý sửa đổi, bổ sung chính sách khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người nghèo
3096/ UBND-NC 29/11/2005
V/v nhận tiền của Ban liên lạc Cựu chuyên gia Việt Nam giúp CPC
3094/ UBND-XD 29/11/2005
V/v cho chủ trương cải tạo sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Giao thông vận tải
3092/ UBND - XD 29/11/2005
V/v cho Công ty Cấp thoát nước Bình Định được hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước các khu công nghiệp, khu tái định cư và khu dân cư trên địa bàn TP Quy Nhơn
3085/ /UBND - NĐ 29/11/2005
V/v địa điểm xây dựng trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh
3083/ UBND - NĐ 29/11/2005
V/v giao đất xây dựng nhà ở cho ông Trần Thái Nga và ông Nguyễn Văn Hoá
3084/ UBND - NĐ 29/11/2005
V/v chấp thuận địa điểm để Tổng công ty Viễn thông quân đội chuẩn bị xây dựng Trạm phát sóng di động Viettel Mobile 098
3086/ UBND - NĐ 29/11/2005
V/v cho Công ty Bia Quy Nhơn thuê đất để bảo vệ giếng nước ngầm
3095/ UBND-TC 29/11/2005
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định.
3091/ UBND-TC 29/11/2005
V/v đề xuất giá đất cho thuê đối với các HTX TTCN trên địa bàn tỉnh.
3090/ UBND-TC 29/11/2005
V/v tạm hoãn công tác thanh tra tài chính Trường Cao đẳng sư phạm Bình Định trong năm 2005.
3089/ UBND-TC 29/11/2005
V/v chi trả phụ cấp cho các thành viên tham gia công tác cổ phần hoá tại Công ty Vật tư tổng họp Bình Định.
3087/ UBND - VX 29/11/2005
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 301/2005/QĐ-TTg ngày 21/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
3088/ UBND - VX 29/11/2005
V/v trợ cấp xã hội và mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi
3097/ UBND - VX 29/11/2005
V/v đào tạo cử nhân hệ điều dưỡng
3099/ UBND - VX 29/11/2005
V/v đăng ký đào tạo 20 xuất học hợp đồng bác sĩ đa khoa hệ tập trung 4 năm
3098/ UBND - VX 29/11/2005
V/v mở lớp bác sĩ chuyên khoa I Ngoại khoa tại tỉnh Bình Định
3082/ UBND-NC 28/11/2005
V/v bố trí vốn đầu tư mua sắm mới 01 máy Camera và 01 bộ dựng hình phi tuyến tính cho Bộ chỉ huy QS tỉnh
3080/ UBND-TH 28/11/2005
V/v điều chỉnh, bổ sung đề cương và dự toán lập Chiến lược phát triển lâm nghiệp tỉnh đến năm 2010 và từ năm 2010 đến năm 2020
3079/ UBND-TH 28/11/2005
V/v chủ trương xây dựng Đập dâng Văn Mối, huyện Phù Cát
3081/ UBND-TH 28/11/2005
không bổ sung kinh phí cho Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh
3076/ UBND - CN 28/11/2005
V/v bổ sung các nội dung có liên quan về KCN Hoà Hội cho Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ
3077/ UBND - CN 28/11/2005
V/v khảo sát đề xuất địa điểm và quy mô đầu tư xây dựng KCN Cát Khánh
Hiển thị trang: 711 trong tổng số 755 trang.