Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
124/ TTr-UBND 20/12/2010
V/v đính chính Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 01/12/2010 đề nghị cấp kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi và cán bộ chờ nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính phủ
120/ TTr-UBND 15/12/2010
Đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2004 - 2011
115/ TTr-UBND 01/12/2010
V/v thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi và cán bộ nghỉ công tác chờ nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính phủ
100/ TTr-UBND 19/11/2010
Xin phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính năm 2011
99/ TTr-UBND 18/11/2010
Về việc thông qua Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011
97/ TTr-UBND 16/11/2010
V/v xin chủ trương tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050
81/ TTr-UBND 20/10/2010
Về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”
45/ TTr-BCĐ139 28/07/2010
Về việc đề nghị khen thưởng
43/ TTr-UBND 30/06/2010
Về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh
16/ TTr-UBND 27/02/2010
Về việc cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"
94/ QĐ-UBND 27/02/2010
Về việc kiện toàn Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Bình Định
14/ TTr-UBND 26/02/2010
Về việc xin hỗ trợ kinh phí năm 2010 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị thành phố Quy Nhơn là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Định
6/ TTr-UBND 13/01/2010
V/v tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ (đợt I năm 2010)
102/ TTr-UBND 02/12/2009
Về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh
92/ TTr-UBND 24/09/2009
Về chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
368/ TTr-BCS 01/09/2009
Về việc xin chủ trương sửa chữa ngôi nhà 460 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn làm trụ sở làm việc cho Sở Thông tin và Truyền thông
80/ TTr-UBND 25/08/2009
V/v thỏa thuận xếp hạng I cho doanh nghiệp Nhà nước
79/ TTr-UBND 13/08/2009
Về chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
72/ TTr-UBND 29/07/2009
Về việc hỗ trợ vốn và đầu tư hoàn thiện dây chuyền chế bản và in Báo Nhân Dân
47/ TTr-UBND 18/06/2009
V/v đề nghị thẩm tra Đề án phát triển Kinh tế - Xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững huyện An Lão, tỉnh Bình Định giai đoạn 2009 – 2020
48/ TTr-UBND 18/06/2009
V/v đề nghị thẩm tra Đề án phát triển Kinh tế - Xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định giai đoạn 2009 – 2020
49/ TTr-UBND 18/06/2009
V/v đề nghị thẩm tra Đề án phát triển Kinh tế - Xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định giai đoạn 2009 – 2020
43/ TTr-UBND 11/06/2009
Về chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
30/ TTr-UBND 06/05/2009
Về việc đề nghị phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2004 - 2011
29/ TTr-UBND 29/04/2009
Về việc giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2004 - 2011
27/ TTr-UBND 27/04/2009
Về việc bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2004 - 2011
7/ TTr-UBND 17/02/2009
TỜ TRÌNH Về Danh mục các công trình, dự án đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng hình thức chỉ định thầu.
489/ TTr-BCS 27/11/2008
Về việc xin chủ trương cho đầu tư xây dựng thuỷ điện nhỏ hồ Núi 1
100/ TTr-UBND 14/11/2008
xin điều chỉnh nội dung trình thông qua tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khoá X
93/ TTr-UBND 28/10/2008
Về việc bổ sung các KCN mới trên địa bàn tỉnh Bình Định vào Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020
Trang
Hiển thị trang: 3 trong tổng số 6 trang.