Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
180/BCĐ-UBND 22/12/2017
Triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuấn 2018
147/QĐ-BCĐ 30/10/2017
Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016 - 2020
139/BCĐ-UBND 02/10/2017
Tăng cường quản lý tình hình sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng
127/QĐ-BCĐ 27/09/2017
Ban hành Quy định về chế độ báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh
51/GP-UBND 21/09/2017
Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Gia hạn lần 1)
127/KH-BCĐ 21/09/2017
Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
37/KH-BCĐ 20/09/2017
Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy năm 2017
109/BCĐ-UBND 02/08/2017
Thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
102/BCĐ-UBND 11/07/2017
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 – 2020
99/BCĐ-UBND 10/07/2017
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020" năm 2017
95/BCĐ-UBND 30/06/2017
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh
59/BCĐ-BCĐ 28/04/2017
Điều chỉnh xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 của huyện Phù Cát
56/BCĐ-BCĐ 18/04/2017
Triển khai các hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh năm 2017
17/2017/QĐ-UBND 18/04/2017
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh
54/BCĐ-BCĐ 13/04/2017
Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017
55/BCĐ-UBND 13/04/2017
Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định năm 2017
53/BCĐ-UBND 03/04/2017
Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
41/BCĐ-BCĐ 16/03/2017
Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020
40/BCĐ-BCĐ 15/03/2017
Tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua "Tình Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020
34/BCĐ-UBND 08/03/2017
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020
12/BCĐ-UBND 03/03/2017
Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch dư nợ cho vay hộ nghèo, người khuyết tật và xuất khẩu lao động từ nguồn vốn địa phương năm 2017
13/BCĐ-UBND 03/03/2017
Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch dư nợ cho vay hộ nghèo, người khuyết tật và xuất khẩu lao động từ nguồn vốn địa phương năm 2017
14/BCĐ-UBND 03/03/2017
Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch dư nợ cho vay hộ nghèo và xuất khẩu lao động từ nguồn vốn địa phương năm 2017
15/BCĐ-UBND 03/03/2017
Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch dư nợ cho vay hộ nghèo, người khuyết tật và xuất khẩu lao động từ nguồn vốn địa phương năm 2017
16/BCĐ-UBND 03/03/2017
Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch dư nợ cho vay hộ nghèo, người khuyết tật và xuất khẩu lao động từ nguồn vốn địa phương năm 2017
17/BCĐ-UBND 03/03/2017
Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch dư nợ cho vay hộ nghèo, người khuyết tật và xuất khẩu lao động từ nguồn vốn địa phương năm 2017
18/BCĐ-UBND 03/03/2017
Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch dư nợ cho vay hộ nghèo, người khuyết tật và xuất khẩu lao động từ nguồn vốn địa phương năm 2017
19/BCĐ-UBND 03/03/2017
Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch dư nợ cho vay hộ nghèo và xuất khẩu lao động từ nguồn vốn địa phương năm 2017
20/BCĐ-UBND 03/03/2017
Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch dư nợ cho vay hộ nghèo, người khuyết tật và xuất khẩu lao động từ nguồn vốn địa phương năm 2017
21/BCĐ-UBND 03/03/2017
Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch dư nợ cho vay hộ nghèo, người khuyết tật và xuất khẩu lao động từ nguồn vốn địa phương năm 2017
Trang
Hiển thị trang: 8 trong tổng số 15 trang.