Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
119/TB-UBND 25/05/2016
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc khi triển khai xây dựng Nhà máy giết mổ động vật tập trung của Công ty TNHH Thực phẩm sạch Bình Định, trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
37/BCĐ-UBND 23/05/2016
Triển khai thực hiện chương trình phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2015
22/KH-UBND 13/05/2016
Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định
19/KH-UBND 12/05/2016
Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về Phòng cháy và chữa cháy; truyền thống 55 năm lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (04/10/1961 - 04/10/2016) và 15 năm Ngày toàn dân Phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2016)" trên địa bàn tỉnh
20/KH-UBND 12/05/2016
Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bình Định - năm 2016
21/KH-UBND 12/05/2016
Khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa địa bàn tỉnh năm 2016
34/BCĐ-UBND 11/05/2016
Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW ngày 14/7/2015 giữa Ban Chỉ đạo Cái cách tư pháp Trung ương và Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015 - 2020
25/GP-UBND 10/05/2016
Cho phép DNTN Xây dựng Tường Duy được khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Kim Sơn, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
31/BCĐ-UBND 28/04/2016
Ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016
32/BCĐ-UBND 28/04/2016
Triển khai tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016
33/BCĐ-UBND 28/04/2016
Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016
20/GP-UBND 26/04/2016
Giấy phép khai thác khoáng sản cho phép Công ty CP Khoáng sản và Xây lắp Nhơn Hòa
19/GP-UBND 21/04/2016
Giấy phép thăm dò nước dưới đất
18/GP-UBND 19/04/2016
Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Kim Thành
17/GP-UBND 12/04/2016
Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
14/KH-UBND 06/04/2016
Triển khai công tác Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định năm 2016
2109/GXN-UBND 27/05/2014
V/v Giấy xác nhận hoàn thành Việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với Khu A, Nhà máy may của Công ty Cổ phần Đầu tư An Phát
02/ĐA-UBND 22/05/2014
V/v Tổ chức thi ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính theo nguyên tắc cạnh tranh năm 2014
03/CĐ-UBND 30/08/2013
V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự,an toàn giao thông trong đợt nghỉ Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới 2013-2014
121/ TB-UBND 07/09/2011
Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp thông qua Đề án thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường
5/ KH-UBND 04/08/2011
Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định
1632/ KL-CTUBND 01/06/2011
Trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Tuy Phước và Giám đốc các sở: Lao động- Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong 2 năm 2009, 2010
16/ KH-BCĐ 26/05/2011
Thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy- tháng 6” năm 2011 trên địa bàn tỉnh
/ 29/11/2010
Phụ lục giá đất 06 chợ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
14/ KH-BCĐ138 19/03/2010
Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 1998- 2010
3/ CĐ-CTUBND 06/02/2010
8/ HD-BCĐ 05/02/2010
Triển khai thực hiện Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo, thống kê về phòng, chống ma túy
2090/ KL-CTUBND 02/07/2009
Việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định
1653/ KL-CTUBND 02/06/2009
Về việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch Bình Định và Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định
643/ UBND-NC 13/03/2009
V/v uỷ quyền dự Hội nghị
Hiển thị trang: 8 trong tổng số 13 trang.