Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
16/NQ-HĐND 21/11/2014
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
17/NQ-HĐND 21/11/2014
Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
18/2014/NQ-HĐND 21/11/2014
Về việc phân bổ sử dụng nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh
19/NQ-HĐND 21/11/2014
Về việc thông qua đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
20/NQ-HĐND 21/11/2014
Về biên chế sự nghiệp năm 2015 của tỉnh Bình Định
01/2014/NQ-HĐND 10/07/2014
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014
02/2014/NQ-HĐND 10/07/2014
Về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 trên địa bàn tỉnh
03/2014/NQ-HĐND 10/07/2014
Về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung mức thu tối đa và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
04/2014/NQ-HĐND 10/07/2014
Về Đề án thành lập Quỹ Báo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định
05/2014/NQ-HĐND 10/07/2014
Về Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định
06/NQ-HĐND 10/07/2014
Về đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
07/NQ-HĐND 10/07/2014
Về đặt tên đường thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ
08/NQ-HĐND 10/07/2014
Về chủ trương đề nghị công nhận xã Nhơn Châu thuộc thành phố Quy Nhơn là xã đảo
09/NQ-HĐND 10/07/2014
Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
10/NQ-HĐND 10/07/2014
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
17/2013/NQ-HĐND 11/12/2013
V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012
16/2013/NQ-HĐND 11/12/2013
Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014
14/2013/NQ-HĐND 11/12/2013
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
15/2013/NQ-HĐND 11/12/2013
Về dự toán ngân sách và phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2014
18/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
19/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011-2015
21/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013
22/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011
23/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Về việc Quy định giá bán nước máy từ năm 2013 đến năm 2015 do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định cung cấp
24/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Về việc ban hành một số mức thu thủy lợi phí theo quy định tại Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ
26/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Về việc bãi bỏ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định
27/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Về Đề án xây dựng đội ngũ cộng tác viên thôn, làng, khu phố làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở tỉnh Bình Định
28/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Về tổ chức, xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã, tỉnh Bình Định
29/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Về tổ chức, xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2015
30/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Về biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Bình Định
Trang
Hiển thị trang: 2 trong tổng số 12 trang.