Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
31/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Quy định về chủ trương và thẩm quyền ban hành chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2011-2016
03/2012/NQ-HĐND 20/07/2012
Về việc điều chỉnh, bổ sung kê hoạch đầu tư phát triển năm 2012
13/2012/NQ-HĐND 20/07/2012
Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 02 kỳ họp
09/2012/NQ-HĐND 20/07/2012
V/v điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động của Mặt trận, đoàn thể và sửa đổi, bổ sung một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn.
10/NQ-HĐND 20/07/2012
V/v bãi bỏ Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp.
14/2012/NQ-HĐND 20/07/2012
Thông qua các Báo cáo kết quả giám sát và các kiến nghị qua giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XI
15/NQ-HĐND 20/07/2012
V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
16/NQ-HĐND 20/07/2012
V/v miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
17/NQ-HĐND 20/07/2012
V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
38/2011/NQ-HĐND 09/12/2011
Về dự tóan ngân sách năm 2012 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2012
40/2011/NQ-HĐND 09/12/2011
Về việc Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định
50/2011/NQ-HĐND 09/12/2011
Về Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015.
51/2011/NQ-HĐND 09/12/2011
Về Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020.
54/NQ-HĐND 09/12/2011
Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp.
55/NQ-HĐND 09/12/2011
Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
56/NQ-HĐND 09/12/2011
Về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012 của HĐND tỉnh.
34/2011/NQ-HĐND 09/12/2011
V/v nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
35/2011/NQ-HĐND 09/12/2011
V/v điều chỉnh, bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011 - 2015
52/2011/NQ-HĐND 09/11/2011
Về Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015 và định hướng giảm nghèo đến năm 2020.
21/2011/NQ-HĐND 18/08/2011
Về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015.
23/2011/NQ-HĐND 18/08/2011
Về Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh
27/2011/NQ-HĐND 18/08/2011
Về Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang lọai hình công lập và công lập họat động theo cơ chế tự chủ tài chính
29/2011/NQ-HĐND 18/08/2011
Về Đề án đặt tên đường thị trấn Bình Định và thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn
13/2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011
14/2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011-2015
13/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011
14/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011-2015
15/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách đầu tư tập trung của tỉnh và quy định mức hỗ trợ từ nguồn vốn của tỉnh, giai đoạn 2011 -2015
16/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc Ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011
17/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về dự toán ngân sách năm 2011 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh 2011
Trang
Hiển thị trang: 3 trong tổng số 12 trang.