Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
22/ 2006/NQ-HĐND 12/10/2006
Về thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bình Định
1/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006
4/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về việc thông qua Đề án Kiện toàn tổ chức mạng lưới thú y cơ sở
5/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về việc ban hành Khung mức phí tham quan và phí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (không chuyên)
6/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về Phương án vốn đối ứng, thực hiện lộ trình tăng phí nước thải, chất thải rắn của Dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn
7/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về Kế hoạch xã hội hoá giáo dục tỉnh Bình Định, giai đoạn 2006 - 2010
8/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về Kế hoạch xã hội hoá hoạt động bảo vệ,chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2006 - 2010
9/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về Kế hoạch xã hội hóa hoạt động văn hóa tỉnh Bình Định, giai đoạn 2006 - 2010
10/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về Kế hoạch xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao tỉnh Bình Định, giai đoạn 2006 - 2010
11/ NQ-HĐND 26/07/2006
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục phòng học thuộc Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học tỉnh Bình Định
12/ NQ-HĐND 26/07/2006
Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Định
13/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về Phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, làng, khu vực
14/ NQ-HĐND 26/07/2006
Về việc cấp bổ sung Báo Người đại biểu nhân dân cho các đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004-2009
15/ NQ-HĐND 26/07/2006
Về bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2006
2/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương của tỉnh Bình Định, giai đoạn 2007 - 2010
3/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006
11/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục phòng học thuộc chương trình kiên cố hóa trường, lớp học tỉnh Bình Định
12/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Định
14/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về việc cấp bổ sung Báo Người đại biểu nhân dân cho các đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004-2009
15/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2006
18/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về phương án xây dựng tuyến đường phía Tây của tỉnh
48/ 2005/NQ-HĐND 15/12/2005
Về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006 – 2010 của tỉnh Bình Định
49/ 2005/NQ-HĐND 15/12/2005
Về nhiệm vụ năm 2006
50/ 2005/NQ-HĐND 15/12/2005
Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2006
51/ NQ-HĐND 15/12/2005
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2004
52/ 2005/NQ-HĐND 15/12/2005
Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006
53/ 2005/NQ-HĐND 15/12/2005
Về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 – 2010 tỉnh Bình Định
54/ 2005/NQ-HĐND 15/12/2005
Về việc điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh Bình Định
55/ 2005/NQ-HĐND 15/12/2005
Về việc bổ sung ban hành bổ sung, sữa đổi một số loại phí
56/ 2005/NQ-HĐND 15/12/2005
Về việc thông qua Phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hoá phục vụ miền núi năm 2006
Hiển thị trang: 9 trong tổng số 12 trang.