Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
3975/QĐ-UBND 13/11/2018
Phê duyệt tên danh mục mô hình khuyến nông năm 2019
3989/QĐ-UBND 13/11/2018
Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ để xây dựng khu dân cư tại thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ
3939/QĐ-UBND 09/11/2018
Thành lập Trung tâm Anh ngữ ALLAN
3940/QĐ-UBND 09/11/2018
Thành lập Trung tâm Tiếng Anh ENGLISH4U
3921/QĐ-UBND 08/11/2018
Ban hành phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư phát triển đô thị tại các Phân khu số 2, 4, 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội
3928/QĐ-UBND 08/11/2018
Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB đối với dự án Khu Đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
3897/QĐ-UBND 06/11/2018
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
3902/QĐ-UBND 06/11/2018
Phân bổ gạo cho nông dân huyện Phù Cát bị thiếu đói do không thể sản xuất vụ Mùa trong năm 2018
3866/QĐ-UBND 05/11/2018
Giải thể Hiệp hội Vận tải ô tô Bình Định
3879/QĐ-UBND 05/11/2018
Giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Trang (đại diện tộc họ Lê). Địa chỉ: Tổ 04, khu vực 6, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (lần đầu)
3847/QĐ-UBND 02/11/2018
Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu huyện Hoài Nhơn của UBND huyện Hoài Nhơn
3849/QĐ-UBND 02/11/2018
Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức, quản lý giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định
3861/QĐ-UBND 02/11/2018
Phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 3431/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh
3863/QĐ-UBND 02/11/2018
Phân bổ dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
3853/QĐ-UBND 02/11/2018
Ban hành Bảng tiêu chí, thang điểm thi đua hàng năm đối với các huyện, thị xã, thành phố
3844/QĐ-UBND 01/11/2018
Phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ
3825/QĐ-UBND 31/10/2018
Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định
3722/QĐ-UBND 29/10/2018
Phê duyệt mức chi tiền thưởng thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ
3729/QĐ-UBND 29/10/2018
Thành lập Đoàn Kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm 2018
3743/QĐ-UBND 29/10/2018
Điều chỉnh Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh
3744/QĐ-UBND 29/10/2018
Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh
3734/QĐ-UBND 29/10/2018
Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát để xây dựng khu dân cư xã Cát Hưng
3741/QĐ-UBND 29/10/2018
Ban hành Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
3710/QĐ-UBND 26/10/2018
Ban hành Quy chế quản lý cảng cá trên địa bàn tỉnh Bình Định
3711/QĐ-UBND 26/10/2018
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định
3704/QĐ-UBND 26/10/2018
Ban hành phương án ứng phó với lũ lụt năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
3708/QĐ-UBND 26/10/2018
Ban hành Quy định đánh giá, phân loại kết quả thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định
3678/QĐ-UBND 25/10/2018
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
3695/QĐ-UBND 25/10/2018
Về chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Tràn phân lũ phía bờ tả sông An Tượng (phía thượng lưu, vùng tràn Lỗ Ổi) thị xã An Nhơn
3669/QĐ-UBND 25/10/2018
Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn để xây dựng khu dân cư An Lộc tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn
Trang
Hiển thị trang: 1 trong tổng số 594 trang.