Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 11
  • Truy cập hôm nay: 1004
  • Tổng truy cập: 173402
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2316/QĐ-UBND 09/07/2018
Phê duyệt Phương án phòng chống lụt, bão bảo đảm an toàn đập Thủy điện Trà Xom năm 2018
2317/QĐ-UBND 09/07/2018
Phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập Thủy điện Trà Xom năm 2018
2267/QĐ-UBND 06/07/2018
Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh Bình Định về vệ sinh an toàn thực phẩm
2268/QĐ-UBND 06/07/2018
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 15/3/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
2281/QĐ-UBND 06/07/2018
Phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư, dịch vụ, thương mại dọc bờ biển huyện Hoài Nhơn
2265/QĐ-UBND 05/07/2018
Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Tấn Thành
2244/QĐ-UBND 03/07/2018
Về chủ trương đầu tư tên Dự án Tên dự án: Các dự án nhón C quy mô nhỏ, khởi công mới của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, có sử dụng vốn ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2018 trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định
2245/QĐ-UBND 03/07/2018
Về chủ trương đầu tư Các dự án nhón C quy mô nhỏ, khởi công mới của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới có sử dụng vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh năm 2018 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
2227/QĐ-UBND 02/07/2018
Phân bổ kế hoạch vốn Chường trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
2230/QĐ-UBND 02/07/2018
Danh mục các tuyến đường bê tông hóa thực hiện cơ chế đặc thù của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở các phướng Nhơn Thành, Nhơn Hưng và Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn năm 2018
2231/QĐ-UBND 02/07/2018
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
2232/QĐ-UBND 02/07/2018
Thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa và Cụm công nghiệp Phú An
2208/QĐ-UBND 29/06/2018
Thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Định
2214/QĐ-UBND 29/06/2018
Thay thế thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh
2165/QĐ-UBND 27/06/2018
Quy định bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô trên địa bàn tỉnh
2171/QĐ-UBND 27/06/2018
Phê duyệt Phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du hồ chứa nước Định Bình
2164/QĐ-UBND 27/06/2018
Công nhận Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2018-2023
2151/QĐ-UBND 26/06/2018
Thành lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh
2161/QĐ-UBND 26/06/2018
Phê duyệt đơn giá xử lý nước thải và dự toán kinh phí đặt mua sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2018 đối với Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn
2155/QĐ-UBND 26/06/2018
Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 12/2008/QĐ-TTg ngày 06/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trông đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
2160/QĐ-UBND 26/06/2018
Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tỉnh Bình Định
2140/QĐ-UBND 25/06/2018
Thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
2141/QĐ-UBND 25/06/2018
Thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
3745/UBND-KT 25/06/2018
Triển khai thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ và Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng
3758/UBND-NC 25/06/2018
Tiếp tục triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
2112/QĐ-UBND 22/06/2018
Ban hành Bộ Tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, trên địa bàn tỉnh Bình Định
2119/QĐ-UBND 22/06/2018
Thay đổi thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng các dự án do Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng
2120/QĐ-UBND 22/06/2018
Điều chỉnh thành viên Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư để phục vụ công tác GPMB các dự án, công trình do Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện
2130/QĐ-UBND 22/06/2018
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
2134/QĐ-UBND 22/06/2018
Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn
Hiển thị trang: 4 trong tổng số 589 trang.