Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
96/ 2001/ QĐ-UB 21/09/2001
V/v bổ sung quy định về một số chính sách phát triển văn hóa nghệ thuật tại tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 120/1999/QĐ-UB ngày 06/9/1999 của UBND tỉnh
93/ 2001/QĐ-UB 14/09/2001
V/v phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường chuyên nghiệp và dạy nghề tỉnh Bình Định giai đoạn 2001 - 2010
94/ 2001/QĐ-UB 14/09/2001
Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng dự án đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn
92/ 2001/QĐ - UB 12/09/2001
V/v ban hành Quy chế Phúc khảo kết quả thi tuyển công chức
91/ 2001/QĐ - UB 11/09/2001
V/v đổi tên Trường Phổ thông cấp 2-3 Nhơn Thọ
86/ 2001/QĐ-UB 10/09/2001
V/v kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh
87/ 2001/ QĐ-UB 10/09/2001
V/v ban hành mức hỗ trợ xuất bản tác phẩm và phổ biến tác phẩm của văn nghệ sĩ tỉnh Bình Định
88/ 2001/ QĐ-U 10/09/2001
V/v đổi tên DNNN Công ty Xi măng Bình Định thành Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng và xây lắp Bình Định
89/ 2001/QĐ-UB 10/09/2001
Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng phát triển khu Trung tâm Thương mại thành phố Quy Nhơn
90/ 2001/QĐ-UB 10/09/2001
Ban hành cơ chế vay vốn ưu đãi đầu tư từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đối với các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực may mặc và giày da xuất khẩu
84/ 2001/ QĐ-UB 05/09/2001
V/v cho vay vốn xóa đói giảm nghèo của tỉnh
85/ 2001/ Q -UB 05/09/2001
Phê duyệt Chương trình phát triển công nghệ thông tin của tỉnh Bình Định giai đoạn 2001 - 2010
83/ 2001/ QĐ-UB 31/08/2001
V/v công bố giá mua muối tối thiểu của diêm dân trong năm 2001 trên địa bàn tỉnh
80/ 2001/ QĐ-UB 22/08/2001
Phân công các sở, ngành giúp các huyện và xã nghèo đặc biệt khó khăn của tỉnh thực hiện Chương trình xoá đói giảm nghèo
81/ 2001/ QĐ-UB 22/08/2001
Ban hành Quy định xét đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của các hộ nông nghiệp tại thành phố Quy Nhơn
82/ 2001/QĐ - UB 22/08/2001
V/v điều chỉnh, bổ sung việc phân công các thành viên UBND tỉnh theo dõi, giúp đỡ các huyện, thành phố và xã nghèo đặc biệt khó khăn thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo
74/ 2001/QĐ-UB 21/08/2001
Ban hành quy định về công tác cho vay, thu nợ vốn tín dụng ưu đãi Nhà nước của các dự án đóng tàu đánh bắt hải sản xa bờ thuộc tỉnh Bình Định
75/ 2001 / QĐ - UB 21/08/2001
Phê duyệt Chương trình xóa đói giảm nghèo năm 2001 - 2005
76/ 2001 / QĐ -UB 21/08/2001
Phê duyệt Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2001 - 2010
77/ 2001/QĐ - UB 21/08/2001
V/v điều chỉnh mức sinh hoạt phí cho một số chức danh cán bộ xã, phường, thị trấn
78/ 2001/QĐ - UB 21/08/2001
V/v chế độ phụ cấp đối với cán bộ đang công tác ở thôn, làng, khối phố, khu vực
79/ 2001/ QĐ-UB 21/08/2001
Bổ sung và phân công các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn Tỉnh giúp các xã nghèo đặc biệt khó khăn của tỉnh Thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo
73/ 2001/ QĐ-UB 20/08/2001
V/v quy định tỷ lệ sử dụng kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về an toàn giao thông
72/ 2001/QĐ-UB 13/08/2001
Ban hành bổ sung đơn giá thu một phần viện phí tại các bệnh viện và trung tâm y tế huyện, thành phố
69/ 2001/ QĐ-UB 10/08/2001
Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy định chế độ khen thưởng đối với doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2000/QĐ-UB ngày 23/02/2000 của UBND tỉnh
70/ 2001/ QĐ-UB 10/08/2001
Bãi bỏ Quyết định số 194/1999/QĐ-UB ngày 28/12/1999 của UBND tỉnh
71/ 2001/QĐ - UB 10/08/2001
V/v ban hành một số chính sách của tỉnh đối với cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp
67/ 2001/QĐ-UB 09/08/2001
V/v ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định (giai đoạn 2001 - 2005)
68/ 2001/ QĐ-UB 09/08/2001
V/v ban hành đơn giá xây dựng nhà
66/ 2001/ QĐ-UB 24/07/2001
V/v bổ sung khoản 2 Điều 6 của Quy định về một số chính sách phát triển văn học nghệ thuật tại tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 120/1999/QĐ-UB ngày 06/9/1999 của UBND tỉnh
Hiển thị trang: 585 trong tổng số 602 trang.