Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1/ 2000/QĐ-UB 04/01/2000
Ban hành Quy định thu, chi, quản lý và sử dụng Quỹ an ninh quốc phòng ở xã, phường, thị trấn
2/ 2000/QĐ-UB 04/01/2000
V/v giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2000
194/1999/QĐ-UB 28/12/1999
V/v ban hành mức thu lệ phí tham gia đấu thầu
195/1999/QĐ-UB 28/12/1999
V/v quy định giá cá loại 5 để tính thuế đối với hoạt động khai thác thủy sản năm 2000
196/1999/QĐ-UB 28/12/1999
V/v Ban hành quy chế quản lý và sử dụng các khoản thu, chi từ bán tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
187/1999/QĐ-UB 27/12/1999
V/v ban hành biểu mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh,di tích lịch sử và công trình văn hóa do Nhà nước quản lý
188/1999/QĐ-UB 27/12/1999
V/v ban hành mức thu phí giữ xe
189/1999/QĐ-UB 27/12/1999
V/v ban hành mức thu lệ phí đường Nhơn Tân
190/1999/QĐ-UB 27/12/1999
V/v Ban hành mức thu phí bến xe khách
192/1999/QĐ-UB 27/12/1999
V/v thành lập Công ty Cổ phần Hàng hải Bình Định
193/1999/QĐ-UB 27/12/1999
V/v thành lập Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Bình Định
176/1999/QĐ-UB 23/12/1999
V/v phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Phù Cát nhiệm kỳ 1999-2004
177/1999/QĐ-UB 23/12/1999
V/v phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Uỷ ban nhân dân thành phố Quy Nhơn nhiệm kỳ 1999-2004
178/1999/QĐ-UB 23/12/1999
V/v phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Hoài Ân nhiệm kỳ 1999-2004
179/1999/QĐ-UB 23/12/1999
V/v phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Uỷ ban nhân dân huyện An Nhơn nhiệm kỳ 1999-2004
180/1999/QĐ-UB 23/12/1999
V/v phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 1999-2004
185/1999/QĐ-UB 23/12/1999
V/v phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 1999 - 2004
171/1999/QĐ-UB 26/11/1999
V/v cho phép thành lập Cơ sở dạy nghề
169/1999/QĐ-UB 12/11/1999
V/v thành lập Công ty cổ phần Xây dựng Bình Định
170/1999/QĐ-UB 12/11/1999
V/v quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên
168 /1999/QĐ-UB 10/11/1999
V/v quy định đơn giá đền bù các loại mồ mả
166/1999/QĐ-UB 08/11/1999
V/v điều chỉnh và bổ sung giá tối thiểu một số loại xe mô tô để tính lệ phí trước bạ
167/1999/QĐ-UB 08/11/1999
V/v ban hành Quy định hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ người và phương tiện nghề cá bị lâm nạn trên biển
165/1999/QĐ-UB 05/11/1999
V/v quy định mức thu của Hội phụ huynh học sinh
164/1999/QĐ-UB 29/10/1999
V/v thành lập Phòng Thông tin và Xúc tiến thương mại
136/1999/QĐ-UB 28/10/1999
V/v thành lập Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bình Định
162/1999/QĐ-UB 19/10/1999
V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương tỉnh Bình Định
160/1999/QĐ-UB 18/10/1999
V/v điều chỉnh, bổ sung Quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định
161/1999/QĐ-UB 18/10/1999
V/v ban hành Quy định một số biện pháp khuyến khích đầu tư đối với doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Phú Tài
159/1999/QĐ-UB 15/10/1999
V/v bổ sung một số biện pháp tăng cường quản lý việc dạy thêm và học thêm
Hiển thị trang: 586 trong tổng số 594 trang.