Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 4
  • Truy cập hôm nay: 3101
  • Tổng truy cập: 20992
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2361/QĐ-UBND 13/07/2018
Thay đổi thành viên Đoàn thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa và Cụm công nghiệp Phú An
2368/QĐ-UBND 13/07/2018
Thành lập Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định
2371/QĐ-UBND 13/07/2018
Thay thế và cấp Thẻ thành viên Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm tỉnh
2325/QĐ-UBND 11/07/2018
Kiện toàn Hội đồng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
2300/QĐ-UBND 09/07/2018
Điều chỉnh Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh
2313/QĐ-UBND 09/07/2018
Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
2314/QĐ-UBND 09/07/2018
Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
2316/QĐ-UBND 09/07/2018
Phê duyệt Phương án phòng chống lụt, bão bảo đảm an toàn đập Thủy điện Trà Xom năm 2018
2317/QĐ-UBND 09/07/2018
Phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập Thủy điện Trà Xom năm 2018
2267/QĐ-UBND 06/07/2018
Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh Bình Định về vệ sinh an toàn thực phẩm
2268/QĐ-UBND 06/07/2018
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 15/3/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
2281/QĐ-UBND 06/07/2018
Phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư, dịch vụ, thương mại dọc bờ biển huyện Hoài Nhơn
2265/QĐ-UBND 05/07/2018
Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Tấn Thành
2244/QĐ-UBND 03/07/2018
Về chủ trương đầu tư tên Dự án Tên dự án: Các dự án nhón C quy mô nhỏ, khởi công mới của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, có sử dụng vốn ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2018 trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định
2245/QĐ-UBND 03/07/2018
Về chủ trương đầu tư Các dự án nhón C quy mô nhỏ, khởi công mới của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới có sử dụng vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh năm 2018 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
2227/QĐ-UBND 02/07/2018
Phân bổ kế hoạch vốn Chường trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
2230/QĐ-UBND 02/07/2018
Danh mục các tuyến đường bê tông hóa thực hiện cơ chế đặc thù của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở các phướng Nhơn Thành, Nhơn Hưng và Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn năm 2018
2231/QĐ-UBND 02/07/2018
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
2232/QĐ-UBND 02/07/2018
Thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa và Cụm công nghiệp Phú An
2208/QĐ-UBND 29/06/2018
Thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Định
2214/QĐ-UBND 29/06/2018
Thay thế thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh
2165/QĐ-UBND 27/06/2018
Quy định bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô trên địa bàn tỉnh
2171/QĐ-UBND 27/06/2018
Phê duyệt Phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du hồ chứa nước Định Bình
2164/QĐ-UBND 27/06/2018
Công nhận Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2018-2023
2151/QĐ-UBND 26/06/2018
Thành lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh
2161/QĐ-UBND 26/06/2018
Phê duyệt đơn giá xử lý nước thải và dự toán kinh phí đặt mua sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2018 đối với Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn
2155/QĐ-UBND 26/06/2018
Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 12/2008/QĐ-TTg ngày 06/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trông đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
2160/QĐ-UBND 26/06/2018
Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tỉnh Bình Định
2140/QĐ-UBND 25/06/2018
Thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
2141/QĐ-UBND 25/06/2018
Thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Hiển thị trang: 1 trong tổng số 586 trang.