Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
76/ 2004/QĐ-UB 09/08/2004
Về việc ban hành và bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh
74/ 2004/QĐ-UB 04/08/2004
V/v ban hành qui định chế độ đối với cán bộ, công chức hợp đồng dự nguồn ngoài chỉ tiêu biên chế
73/ 2004/QĐ-UB 02/08/2004
V/v ban hành Quy chế cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh cho chi đầu tư phát triển hàng năm trên địa bàn tỉnh
72/ 2004/QĐ-UB 30/07/2004
V/v ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009
71/ 2004/QĐ-UB 27/07/2004
Ban hành Quy chế quản lý giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
70/ 2004/QĐ-UB 20/07/2004
V/v bổ sung đối tượng và mức thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ theo Quyết định số 43/2003/QĐ-UB của UBND tỉnh
68/ 2004/QĐ-UB 19/07/2004
Về số lượng cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn
69/ 2004/QĐ-UB 19/07/2004
Về số lượng và chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn
62/ 2004/QĐ- UB 06/07/2004
V/v ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định
63/ 2004/QĐ-UB 06/07/2004
V/v thành lập Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư
64/ 2004/QĐ-UB 06/07/2004
V/v thành lập Ban chuẩn bị dự án xây dựng khu kinh tế Nhơn Hội
65/ 2004/QĐ-UB 06/07/2004
V/v giải thể và chuyển giao nhiệm vụ của Ban Quản lý các khu công nghiệp
66/ 2004/QĐ-UB 06/07/2004
V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thuộc nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách tỉnh năm 2004
59/ 2004/QĐ-UB 29/06/2004
V/v thành lập Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế Bình Định
61/ 2004/QĐ- UB 29/06/2004
V/v thành lập Trạm Vật tư, thuốc thú y Bình Định
58/ 2004/QĐ-UB 28/06/2004
V/v quy định đơn giá cỏ nuôi bò sữa để phục vụ công tác bồi thường thiệt hại do giải phóng mặt bằng sử dụng vào mục đích quốc phòng,an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh
57/ 2004/QĐ-UB 21/06/2004
V/v điều chỉnh tên danh mục công trình đầu tư năm 2004 thuộc vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách tỉnh
56/ 2004/QĐ-UB 16/06/2004
V/v thành lập Ban Giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư các khu công nghiệp Bình Định
53/ 2004/QĐ-UB 14/06/2004
Về việc điều chỉnh mức trợ giá, trợ cước vận chuyển một số mặt hàng chính sách tại các xã miền núi tỉnh Bình Định
54/ 2004/QĐ-UB 14/06/2004
Về việc điều chỉnh giá bán lẻ tối đa các mặt hàng chính sách tại các xã miền núi tỉnh Bình Định
51/ 2004/QĐ-UB 11/06/2004
V/v bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông Vận tải Bình Định
52/ 2004/QĐ-UB 11/06/2004
V/v đổi tên Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thành Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
49/ 2004/ QĐ-UB 10/06/2004
V/v bổ sung Bảng giá tối thiểu một số loại xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ
50/ 2004/ QĐ-UB 10/06/2004
V/v giải thể và đổi tên một số phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính
1604/ QĐ-CTUB 09/06/2004
V/v điều chuyển xe ô tô cho Công ty Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp
1493/ QĐ-CTUB 31/05/2004
V/v chỉ định đơn vị cung cấp xe ôtô chở khách loại 35 chỗ ngồi cho Nhà hát tuồng Đào Tấn và Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định
1453/ QĐ-CTUB 27/05/2004
V/v phê duyệt giá trị bồi thường thiệt hại tài sản do giải phóng mặt bằng xây dựng Trạm kinh doanh xăng dầu của DNTN Thương mại Sáu Vũ
47/ 2004/ QĐ-UB 20/05/2004
V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
48/ 2004/QĐ-UB 20/05/2004
V/v sửa đổi Điều 1 Quyết định số 93/2003/QĐ-UB ngày 16/5/2003 của UBND tỉnh về thành lập Ban Quản lý khu sinh thái Cồn Chim đầm Thị Nại
1313/ QĐ-CTUB 13/05/2004
V/v điều chuyển xe ô tô cho Ban Quản lý các khu công nghiệp
Hiển thị trang: 590 trong tổng số 624 trang.