Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
15/ 1998/QĐ-UB 06/05/1998
V/v thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo thanh tra việc chi trả chế độ trợ cấp đối với các đối tượng chính sách
11/ 1998/QĐ-UB 05/05/1998
V/v phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 1998
12/ 1998/QĐ-UB 05/05/1998
Ban hành quy định tổ chức và hoạt động của hệ thống quản lý nhà nước về điện trên địa bàn tỉnh Bình Định
9/ 1998/QĐ-UB 04/05/1998
V/v tổ chức Hạt (Đội) quản lý giao thông nông thôn cấp huyện
10/ 1998/QĐ-UB 04/05/1998
Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật
8/ 1998/QĐ-UB 02/05/1998
V/v thành lập Hội đồng ghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu,điều tra khảo sát nhằm sử dụng ùng đất ngập nước đầm Trà Ổ, khôi phục và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, phát triển kinh tế xã hội khu vực đầm Trà Ổ
8/ 1998/QĐ-UB 02/05/1998
V/v thành lập Hội đồng ghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu,điều tra khảo sát nhằm sử dụng ùng đất ngập nước đầm Trà Ổ, khôi phục và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, phát triển kinh tế xã hội khu vực đầm Trà Ổ
07/1998/QĐ - UB 28/04/1998
V/v thành lập phòng Tổ chức - hành chính và phòng Kinh tế tổng hợp thuộc Sở Giao thông Vận tải
7/ 1998/QĐ-UB 28/04/1998
V/v thành lập phòng Tổ chức - hành chính và phòng Kinh tế tổng hợp thuộc Sở Giao thông Vận tải
7/ 1998/QĐ-UB 28/04/1998
V/v thành lập phòng Tổ chức - hành chính và phòng Kinh tế tổng hợp thuộc Sở Giao thông Vận tải
05/1998/QĐ - UB 25/04/1998
V/v bổ sung thành viên và Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến và giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định
5/ 1998/QĐ-h UB 25/04/1998
V/v bổ sung thành viên và Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến và giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định
03/1998/QĐ-UB 23/04/1998
V/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn tín dụng đầu tư năm 1998
04/1998/QĐ-UB 23/04/1998
V/v thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh Bình Định năm 1998
06/1998/QĐ - UB 23/04/1998
V/v cấp hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng có công với cách mạng để cải thiện nhà ở theo Quyết định 118-TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ
3/ 1998/QĐ-UB 23/04/1998
V/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn tín dụng đầu tư năm 1998
4/ 1998/QĐ-UB 23/04/1998
Về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh Bình Định năm 1998
6/ 1998/QĐ-UB 23/04/1998
V/v cấp hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng có công với cách mạng để cải thiện nhà ở theo Quyết định 118-TTg ngày 27/2/1996của Thủ tướng Chính phủ
02/1998/QĐ-UB 20/04/1998
V/v Ban hành quy chế tạm thời về việc thi tuyển công chức chuyên ngành y tế tỉnh Bình Định
2/ 1998/QĐ-UB 20/04/1998
Ban hành quy chế tạm thời về việc thi tuyển công chức chuyên ngành y tế tỉnh Bình Định
60/ 1998/QĐ-UB 05/01/1998
V/v phân cấp quản lý đầu tư và sửa chữa thường xuyên 13 đường tỉnh lộ trong tỉnh
01 /1998/QĐ - UB 03/01/1998
V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình 773 và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo
1/ 1998/QĐ-UB 03/01/1998
Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình 773 và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo
Hiển thị trang: 591 trong tổng số 591 trang.