Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
14/1999/QĐ-UB 16/01/1999
V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa tỉnh Bình Định
12/1999/QĐ-UB 14/01/1999
V/v phê duyệt Điều lệ Liên đoàn bóng đá tỉnh Bình Định
13/1999/QĐ-UB 14/01/1999
V/v công nhận BCH Liên đoàn bóng đá tỉnh Bình Định
11 /1999/QĐ-UB 12/01/1999
V/v phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Khai thác thuỷ lợi Bình Định
123/ 1998/QĐ-UB 26/12/1998
V/v sửa đổi điều 12 của quy định về định giá và bán tài sản bị tịch thu do kinh doanh trái pháp luật(Ban hành kèm theo Quyết định số 815/QĐ-UB ngày 13/4/1996 của UBND tỉnh Bình Định)
120/ 1998/QĐ-UB 24/12/1998
V/v ban hành tạm thời định mức, đơn giá xây dựng cơ bản
121/ 1998/QĐ-UB 24/12/1998
V/v ban hành Qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Ban an toàn giao thông tỉnh Bình Định
122/ 1998/QĐ-UB 24/12/1998
Ban hành đơn giá thu một phần viện phí tại các bệnh viện và trung tâm y tế huyện, thành phố
122/ 1998/QĐ-UB 21/12/1998
V/v phê duyệt điều chỉnh diện tích tự nhiên tỉnh Bình Định
118/ 1998/QĐ-UB 21/12/1998
V/v phê duyệt điều chỉnh diện tích tự nhiên tỉnh Bình Định
119/ 1998/QĐ-UB 21/12/1998
V/v quy định tạm thời về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe môtô 2 bánh
115/ 1998/QĐ-UB 19/12/1998
Về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 1999
117/ 1998/QĐ-UB 19/12/1998
V/v thành lập doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Công ty Môi trường đô thị Quy Nhơn
116/ 1998/QĐ-UB 18/12/1998
V/v thành lập doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Công ty Công viên, cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn
114/ 1998/QĐ-UB 11/12/1998
Ban hành bản Quy định quản lý thu, chi tiền cho thuê, đấu giá sử dụng đất công ích xã, phường, thị trấn
111/ 1998/QĐ-UB 10/12/1998
V/v thành lập Chi nhánh Công ty Dược - TTBYT Bình Định tại Hà Nội
112/ 1998/QĐ-UB 10/12/1998
V/v cho phép thành lập Trạm kinh doanh Nông sản và Vật tư tổng hợp
113/ 1998/QĐ-UB 10/12/1998
V/v cho phép thành lập Nhà máy sản xuất Tôn lợp mạ kẽm
110/ 1998/QĐ-UB 08/12/1998
V/v phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Quản lý, sửa chữa đường bộ Quy Nhơn
109/ 1998/QĐ-UB 05/12/1998
V/v quy định mức khoán sản lượng khai thác thuỷ sản
108/ 1998/QĐ-UB 28/11/1998
V/v thành lập doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Xí nghiệp Quản lý, sửa chữa đường bộ Quy Nhơn
106/ 1998/QĐ-UB 25/11/1998
Ban hành quy định trang bị, quản lý và sử dụng phương tiện thông tin, điện thoại, Fax trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh
107/ 1998/QĐ-UB 25/11/1998
Ban hành quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác trong nước
105/ 1998/QĐ-UB 23/11/1998
V/v ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh Bình Định
104/ 1998/QĐ-UB 20/11/1998
Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống ma túy tỉnh Bình Định
102/ 1998/QĐ-UB 19/11/1998
V/v phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội xây dựng tỉnh Bình Định
103/ 1998/QĐ-UB 19/11/1998
V/v công nhận Ban chấp hành Hội xây dựng tỉnh Bình Định
101/ 1998/QĐ-UB 16/11/1998
V/v thành lập Phòng Kế hoạch-Tài chính thuộc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Bình Định
99/ 1998/QĐ-UB 06/11/1998
Thành lập Ban chỉ đạo dự án Đa dạng hóa nông nghiệp tỉnh Bình Định
100/ 1998/QĐ-UB 06/11/1998
Thành lập Ban điều hành dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bình Định
Hiển thị trang: 591 trong tổng số 595 trang.