Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
46/ 2004/ QĐ-UB 11/05/2004
V/v ủy quyền phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo đầu tư, thiết kế dự toán và các bước đấu thầu công trình xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư.
45/ 2004/ QĐ-UB 10/05/2004
V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thuộc Chương trình nuôi trồng thuỷ sản năm 2004
1163/ UB - VX 10/05/2004
V/v xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các ngày lễ lớn trong năm 2005
43/ 2004/ QĐ-UB 07/05/2004
Về việc điều chỉnh dự toán kinh phí của UB Dân số – Gia đình và Trẻ em tỉnh
44/ 2004/ QĐ-UB 07/05/2004
V/v bổ sung bảng giá tối thiểu một số loại xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ
41/ 2004/ QĐ-UB 05/05/2004
V/v điều chỉnh việc sử dụng nguồn tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định.
42/ 2004/ QĐ-UB 05/05/2004
V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công nghiệp
40/ 2004/ QĐ-UB 04/05/2004
V/v Quy định hạng đất khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Phù Cát
39/ 2004/ QĐ-UB 27/04/2004
V/v ban hành qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài chính
37/ 2004/ QĐ-UB 26/04/2004
V/v quy định giá đất ở tại khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
38/ 2004/ QĐ-UB 26/04/2004
V/v quy định giá đất ở tại khu quy hoạch dân cư xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
36/ 2004/QĐ-UB 20/04/2004
/v ban hành bảng giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2003 - 2004 trên địa bàn tỉnh
35/ 2004/QĐ-UB 16/04/2004
V/v ban hành qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ
34/ 2004/QĐ-UB 15/04/2004
V/v tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Công nghiệp
33/ 2004/QĐ-UB 05/04/2004
V/v hỗ trợ kinh phí học tập cho các học sinh theo học các lớp tuồng, dân ca tại Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh
32/ 2004/QĐ-UB 31/03/2004
V/v phân cấp và ủy quyền cho UBND thành phố Quy Nhơn trực tiếp quản lý và quyết định một số lĩnh vực, nhiệm vụ
30/ 2004/ QĐ-UB 30/03/2004
V/v Ban hành Quy định quản lý, sử dụng Quỹ An ninh quốc phòng ở xã, phường, thị trấn
31/ 2004/QĐ-UB 30/03/2004
Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 28/2000/QĐ-UB ngày 03/3/2000 của UBND tỉnh Bình Định
29/ 2004 /QĐ-UB 26/03/2004
V/v bổ sung chính sách giao đất tái định cư cho các hộ dân bị giải toả trắng thuộc dự án cầu đường Quy Nhơn – Nhơn Hội
28/ 2004/QĐ-UB 25/03/2004
V/v quy định thời hạn gửi báo cáo dự toán, quyết toán, xét duyệt, thẩm định và phê chuẩn quyết toán ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh
27/ 2004/QĐ-UB 23/03/2004
V/v quy định mức thu học phí đào tạo lái xe môtô
26/ 2004/ QĐ-UB 10/03/2004
V/v bổ sung bảng giá tối thiểu một số loại xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh
25/ 2004/ QĐ-UB 04/03/2004
V/v hủy bỏ Quyết định số 205/2003/QĐ-UB ngày 24/12/2003 của UBND tỉnh Bình Định
12/ 2004/ QĐ-UB 03/03/2004
V/v ban hành quy định về tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
24/ 2004/ QĐ-UB 03/03/2004
Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2004
453/ QĐ-CTUB 27/02/2004
Về việc khen thưởng các doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về hoạt động xuất khẩu năm 2003
23/ 2004/ QĐ-UB 25/02/2004
V/v ban hành Quy định hoạt động Internet
22/ 2004/ QĐ-UB 20/02/2004
V/v ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển Quy Nhơn
21/ 2004/QĐ-UB 16/02/2004
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2004
19/ 2004/QĐ - UB 13/02/2004
V/v đổi tên Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ Quy Nhơn thành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Định
Hiển thị trang: 591 trong tổng số 624 trang.