Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
3125/QĐ-UBND 13/09/2018
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch tỉnh Bình Định năm 2018 và những năm tiếp theo
3086/QĐ-UBND 12/09/2018
Ban hành Quy định tỷ lệ quy đổi từ đơn vị m3 sang tấn đối với gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh
3096/QĐ-UBND 12/09/2018
Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn để xây dựng Khu dân cư xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn
3068/QĐ-UBND 11/09/2018
Ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh năm 2018
3070/QĐ-UBND 11/09/2018
Thay thế thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
3075/QĐ-UBND 11/09/2018
Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Phan Thanh Tuấn Thay thế thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
3083/QĐ-UBND 11/09/2018
Phê duyệt bổ sung danh mục nghề, chương trình khung và định mức chi phí đào tạo nghề nông nghiệp dưới 03 tháng cho lao động nông thôn trên địa tỉnh đến năm 2020
3084/QĐ-UBND 11/09/2018
Kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư Khu kinh tế tỉnh Bình Định
3053/QĐ-UBND 10/09/2018
Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn để xây dựng khu dân cư tại thôn Liêm Định, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn
3049/QĐ-UBND 10/09/2018
Công nhận Ban Chấp hành Hội Dược học tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2018 - 2023
3050/QĐ-UBND 10/09/2018
Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Dược học tỉnh Bình Định
3051/QĐ-UBND 10/09/2018
Công nhận Ban Chấp hành Hội Cựu tù chính trị cách mạng huyện Vân Canh nhiệm kỳ 2018 - 2023
3055/QĐ-UBND 10/09/2018
Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018 - 2020 tại tỉnh Bình Định
3062/QĐ-UBND 10/09/2018
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bình Định
3027/QĐ-UBND 07/09/2018
Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
2963/QĐ-UBND 31/08/2018
Ban hành quy chế hoạt động hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định
2951/QĐ-UBND 30/08/2018
Ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2018
2962/QĐ-UBND 30/08/2018
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
2938/QĐ-UBND 29/08/2018
Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của thủ tướng chính phủ về một số giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Bình Định
2942/QĐ-UBND 29/08/2018
Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Định
2943/QĐ-UBND 29/08/2018
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
2932/QĐ-UBND 29/08/2018
Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn để xây dựng khu dân cư tại thôn Thanh Giang, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn
2944/QĐ-UBND 29/08/2018
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
2945/QĐ-UBND 29/08/2018
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
2908/QĐ-UBND 28/08/2018
Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Nhơn để xây dựng khu dân cư xã Hoài Thanh Tây (đợt 1 - thôn Tài Lương 4), huyện Hoài Nhơn
2911/QĐ-UBND 28/08/2018
Công nhận kết quả bàu Ủy viên ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017-2022
2894/QĐ-UBND 27/08/2018
Thành lập Đoàn kiểm tra công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia tỉnh Bình Định năm 2018
2895/QĐ-UBND 27/08/2018
Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3937/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh
2854/QĐ-UBND 24/08/2018
Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn để xây dựng khu dân cư tại khu vực An Ngãi, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn
2870/QĐ-UBND 24/08/2018
Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn để xây dựng khu dân cư tại thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn
Hiển thị trang: 6 trong tổng số 594 trang.