Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1/ 2002/QĐ-UB 03/01/2002
Về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2002
2/ 2002/QĐ-UB 03/01/2002
Về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2002
3/ 2002/ QĐ-UB 03/01/2002
Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2002
132/ 2001/QĐ-UB 31/12/2001
V/v ban hành Quy định một số biện pháp quản lý thu thuế đối với hoạt động đánh bắt hải sản
133/ 2001/QĐ-UB 31/12/2001
V/v thành lập Trung tâm dạy nghề - Giới thiệu việc làm thanh niên Bình Định
131/ 2001/QĐ-UB 28/12/2001
Về việc chuyển xí nghiệp Gạch Tuynen Bình Định thành Công ty cổ phần
130/ 2001/QĐ-UB 26/12/2001
V/v ban hành Bộ đơn giá sửa chữa trong XDCB tỉnh Bình Định
127/ 2001/QĐ-UB 25/12/2001
V/v quy định tạm thời giá thu phí sử dụng đất công tại các công viên và khu thắng cảnh Ghềnh Ráng ở TP Quy Nhơn
128/ 2001/ QĐ-UB 25/12/2001
V/v ban hành đơn giá tối thiểu tiền công xây dựng nhà ở của dân trên địa bàn tỉnh
129/ 2001/ QĐ-UB 25/12/2001
V/v quy định giá tối thiểu cá loại 5 để tính thuế đối với hoạt động khai thác thủy sản năm 2002
124/ 2001/ QĐ-UB 21/12/2001
V/v ban hành định mức khoán sản lượng khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định
122/ 2001/ QĐ-UB 20/12/2001
Ban hành bổ sung và điều chỉnh đơn giá thu một phần viện phí quy định tại Quyết định số 122/1998/QĐ-UB ngày 24/12/1998 của UBND tỉnh Bình Định
123/ 2001/QĐ-UB 20/12/2001
Ban hành đơn giá đền bù cây bóng mát, cảnh quan
121/ 2001/QĐ-UB 19/12/2001
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định
120/ 2001/QĐ-UB 18/12/2001
V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Bình Định
118/ 2001/ QĐ-UB 12/12/2001
Quy định giá thóc để thu thuế nhà, đất năm 2002
119/ 2001/QĐ - UB 12/12/2001
V/v ban hành qui định (tạm thời) Tiêu chí thang điểm xét cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho các huyện, thành phố tham gia cụm giao ước thi đua năm 2001
117/ 2001/QĐ - UB 05/12/2001
V/v phê duyệt kế hoạch hành động Vì bình đẳng và sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đến năm 2005
116/ 2001/QĐ - UB 04/12/2001
V/v phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Định
116/ 2001/QĐ - UB 04/12/2001
V/v phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Định
V/v phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Định 03/12/2001
V/v thành lập Trường dạy nghề Bình Định
114/ 2001/QĐ - UB 30/11/2001
V/v bổ sung và kiện toàn uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Bình Định
113/ 2001/QĐ-UB 21/11/2001
V/v ban hành chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn tỉnh Bình Định giai đoạn 2001 - 2005
112/ 2001/QĐ - UB 15/11/2001
V/v thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Bình Định
111/ 2001/ QĐ-UB 14/11/2001
V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Bình Định thời kỳ 2001 - 2010
109/ 2001/ QĐ-UB 02/11/2001
V/v quy định tạm thời chế độ hợp đồng đối với cán bộ kế toán viên tại Ban Tài chính xã, phường, thị trấn
110/ 2001/ QĐ-UB 02/11/2001
Ban hành quy định xét đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng
108/ 2001/QĐ - UB 01/11/2001
V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ĐTPT năm 2001
107/ 2001/QĐ-UB 31/10/2001
V/v ban hành Quy định (tạm thời) tiêu chuẩn công nhận gia đình văn hóa; trường học văn hóa; cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định
106/ 2001/ QĐ-UB 30/10/2001
Ban hành Quy chế tạm thời tổ chức quản lý xe độ chế trên địa bàn tỉnh Bình Định
Hiển thị trang: 618 trong tổng số 636 trang.