Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
104/ 2001/QĐ-UB 24/10/2001
V/v kiện toàn Hội đồng Tiếp dân định kỳ của UBND tỉnh Bình Định
105/ 2001/QĐ - UB 24/10/2001
V/v bổ sung giá tối thiểu thuế tài nguyên
103/ 2001/ QĐ-UB 15/10/2001
Điều chỉnh đơn giá đền bù cây cối, hoa màu, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng
102/ 2001/QĐ-UB 12/10/2001
V/v quy định đối tượng được miễn, giảm thu học phí và quỹ xây dựng trường học
101/ 2001/ QĐ-UB 04/10/2001
Thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Bình Định (Ban chỉ đạo 127/ĐP)
99/ 2001/QĐ-UB 01/10/2001
Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai phục vụ sự nghiệp phát triển ngành Giáo dục - Đào tạo giai đoạn 2001 - 2010
100/ 2001/QĐ-UB 01/10/2001
V/v ban hành chủ trương quản lý, tôn tạo và phát huy các di tích lịch sử, di tích cách mạng và di tích kiến trúc nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Định
98/ 2001/ QĐ-UB 28/09/2001
V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 62/2001/QĐ-UB của UBND tỉnh
97/ 2001/ QĐ-UB 26/09/2001
Ban hành Quy định giải thưởng Xuân Diệu - Đào Tấn dành cho văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định
95/ 2001/QĐ - UB 21/09/2001
Về mức trợ cước vận chuyển tiêu thụ mì (sắn), đậu đỗ năm 2001 tại tỉnh Bình Định
96/ 2001/ QĐ-UB 21/09/2001
V/v bổ sung quy định về một số chính sách phát triển văn hóa nghệ thuật tại tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 120/1999/QĐ-UB ngày 06/9/1999 của UBND tỉnh
93/ 2001/QĐ-UB 14/09/2001
V/v phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường chuyên nghiệp và dạy nghề tỉnh Bình Định giai đoạn 2001 - 2010
94/ 2001/QĐ-UB 14/09/2001
Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng dự án đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn
92/ 2001/QĐ - UB 12/09/2001
V/v ban hành Quy chế Phúc khảo kết quả thi tuyển công chức
91/ 2001/QĐ - UB 11/09/2001
V/v đổi tên Trường Phổ thông cấp 2-3 Nhơn Thọ
86/ 2001/QĐ-UB 10/09/2001
V/v kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh
87/ 2001/ QĐ-UB 10/09/2001
V/v ban hành mức hỗ trợ xuất bản tác phẩm và phổ biến tác phẩm của văn nghệ sĩ tỉnh Bình Định
88/ 2001/ QĐ-U 10/09/2001
V/v đổi tên DNNN Công ty Xi măng Bình Định thành Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng và xây lắp Bình Định
89/ 2001/QĐ-UB 10/09/2001
Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng phát triển khu Trung tâm Thương mại thành phố Quy Nhơn
90/ 2001/QĐ-UB 10/09/2001
Ban hành cơ chế vay vốn ưu đãi đầu tư từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đối với các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực may mặc và giày da xuất khẩu
84/ 2001/ QĐ-UB 05/09/2001
V/v cho vay vốn xóa đói giảm nghèo của tỉnh
85/ 2001/ Q -UB 05/09/2001
Phê duyệt Chương trình phát triển công nghệ thông tin của tỉnh Bình Định giai đoạn 2001 - 2010
83/ 2001/ QĐ-UB 31/08/2001
V/v công bố giá mua muối tối thiểu của diêm dân trong năm 2001 trên địa bàn tỉnh
80/ 2001/ QĐ-UB 22/08/2001
Phân công các sở, ngành giúp các huyện và xã nghèo đặc biệt khó khăn của tỉnh thực hiện Chương trình xoá đói giảm nghèo
81/ 2001/ QĐ-UB 22/08/2001
Ban hành Quy định xét đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của các hộ nông nghiệp tại thành phố Quy Nhơn
82/ 2001/QĐ - UB 22/08/2001
V/v điều chỉnh, bổ sung việc phân công các thành viên UBND tỉnh theo dõi, giúp đỡ các huyện, thành phố và xã nghèo đặc biệt khó khăn thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo
74/ 2001/QĐ-UB 21/08/2001
Ban hành quy định về công tác cho vay, thu nợ vốn tín dụng ưu đãi Nhà nước của các dự án đóng tàu đánh bắt hải sản xa bờ thuộc tỉnh Bình Định
75/ 2001 / QĐ - UB 21/08/2001
Phê duyệt Chương trình xóa đói giảm nghèo năm 2001 - 2005
76/ 2001 / QĐ -UB 21/08/2001
Phê duyệt Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2001 - 2010
77/ 2001/QĐ - UB 21/08/2001
V/v điều chỉnh mức sinh hoạt phí cho một số chức danh cán bộ xã, phường, thị trấn
Hiển thị trang: 619 trong tổng số 636 trang.