Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
118/ 1998/QĐ-UB 21/12/1998
V/v phê duyệt điều chỉnh diện tích tự nhiên tỉnh Bình Định
119/ 1998/QĐ-UB 21/12/1998
V/v quy định tạm thời về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe môtô 2 bánh
115/ 1998/QĐ-UB 19/12/1998
Về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 1999
117/ 1998/QĐ-UB 19/12/1998
V/v thành lập doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Công ty Môi trường đô thị Quy Nhơn
116/ 1998/QĐ-UB 18/12/1998
V/v thành lập doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Công ty Công viên, cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn
114/ 1998/QĐ-UB 11/12/1998
Ban hành bản Quy định quản lý thu, chi tiền cho thuê, đấu giá sử dụng đất công ích xã, phường, thị trấn
111/ 1998/QĐ-UB 10/12/1998
V/v thành lập Chi nhánh Công ty Dược - TTBYT Bình Định tại Hà Nội
112/ 1998/QĐ-UB 10/12/1998
V/v cho phép thành lập Trạm kinh doanh Nông sản và Vật tư tổng hợp
113/ 1998/QĐ-UB 10/12/1998
V/v cho phép thành lập Nhà máy sản xuất Tôn lợp mạ kẽm
110/ 1998/QĐ-UB 08/12/1998
V/v phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Quản lý, sửa chữa đường bộ Quy Nhơn
109/ 1998/QĐ-UB 05/12/1998
V/v quy định mức khoán sản lượng khai thác thuỷ sản
108/ 1998/QĐ-UB 28/11/1998
V/v thành lập doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Xí nghiệp Quản lý, sửa chữa đường bộ Quy Nhơn
106/ 1998/QĐ-UB 25/11/1998
Ban hành quy định trang bị, quản lý và sử dụng phương tiện thông tin, điện thoại, Fax trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh
107/ 1998/QĐ-UB 25/11/1998
Ban hành quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác trong nước
105/ 1998/QĐ-UB 23/11/1998
V/v ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh Bình Định
104/ 1998/QĐ-UB 20/11/1998
Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống ma túy tỉnh Bình Định
102/ 1998/QĐ-UB 19/11/1998
V/v phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội xây dựng tỉnh Bình Định
103/ 1998/QĐ-UB 19/11/1998
V/v công nhận Ban chấp hành Hội xây dựng tỉnh Bình Định
101/ 1998/QĐ-UB 16/11/1998
V/v thành lập Phòng Kế hoạch-Tài chính thuộc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Bình Định
99/ 1998/QĐ-UB 06/11/1998
Thành lập Ban chỉ đạo dự án Đa dạng hóa nông nghiệp tỉnh Bình Định
100/ 1998/QĐ-UB 06/11/1998
Thành lập Ban điều hành dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bình Định
98/ 1998/QĐ-UB 03/11/1998
Thành lập Ban điều hành dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bình Định
97/ 1998/QĐ-UB 29/10/1998
V/v cho phép thành lập Văn phòng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định
95/ 1998/QĐ-UB 28/10/1998
V/v thành lập Ban chỉ đạo Chương trình việc làm tỉnh Bình Định
96/ 1998/QĐ-UB 28/10/1998
V/v thành lập Ban chỉ đạo xoá đói, giảm nghèo tỉnh Bình Định
93/ 1998/QĐ-UB 27/10/1998
V/v quy định lãi suất cho vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
94/ 1998/QĐ-UB 27/10/1998
V/v ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định
92/ 1998/QĐ-UB 24/10/1998
V/v phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý giao thông thuỷ bộ Bình Định
90/ 1998/QĐ-UB 20/10/1998
V/v kiện toàn Ban bảo vệ sức khoẻ tỉnh Bình Định
91/ 1998/QĐ-UB 20/10/1998
Ban hành bảng giá tối thiểu vỏ tàu thuyền, máy thủy để tính lệ phí trước bạ
Hiển thị trang: 619 trong tổng số 623 trang.