Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2
  • Truy cập hôm nay: 1069
  • Tổng truy cập: 173467
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1801/QĐ-UBND 30/05/2018
Giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Nhung. Địa chỉ: Số 21/6 đường Bê Văn Đàn, Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
1802/QĐ-UBND 30/05/2018
Giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Thanh Tùng. Địa chỉ: Số 96 đường Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
1803/qđ-ubnd 30/05/2018
Phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2017
1804/qđ-ubnd 30/05/2018
Kiện toàn Hội đồng thẩm định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh và Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng
1808/qđ-ubnd 30/05/2018
Đình chỉ giải quyết khiếu nại của hộ Nguyễn Thị Hà
1782/QĐ-UBND 29/05/2018
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2025"
1787/QĐ-UBND 29/05/2018
Ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh
1790/QĐ-UBND 29/05/2018
Ban hành Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng năm 2018 thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh
1791/QĐ-UBND 29/05/2018
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
1792/QĐ-UBND 29/05/2018
Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư dọc tuyến đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong
1762/QĐ-UBND 28/05/2018
Điều chỉnh Quyết định số 4782/QĐ-TTTVPT ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh
1770/QĐ-UBND 28/05/2018
Thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu huyện Hoài Nhơn của UBND huyện Hoài Nhơn
1728/QĐ-UBND 25/05/2018
Điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng thẩm định các tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật
1730/QĐ-UBND 25/05/2018
Giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Lành địa chỉ: Tổ 1, khu vực 7 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
1734/QĐ-UBND 25/05/2018
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027" trên địa bàn tỉnh
1735/QĐ-UBND 25/05/2018
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Bình Định
1743/QĐ-UBND 25/05/2018
Phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển năm 2018 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững để hỗ trợ đầu tư cơ sở tầng các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo trên địa bàn huyện Phù Cát
1746/QĐ-UBND 25/05/2018
Giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ để xây dựng khu dân cư tại xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ
1747/QĐ-UBND 25/05/2018
Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ để xây dựng khu dân cư tại xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ
1676/QĐ-UBND 22/05/2018
Giải quyết khiếu nại của ông Lê Công Tuấn. Địa chỉ: Tổ 23D, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
1655/QĐ-UBND 21/05/2018
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2018
1662/QĐ-UBND 21/05/2018
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
1637/QĐ-UBND 18/05/2018
Điều chỉnh Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh
1615/QĐ-UBND 17/05/2018
Ban hành Danh mục Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND tỉnh và phân công trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được Luật giao
1614/QĐ-UBND 17/05/2018
Ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
1619/QĐ-UBND 17/05/2018
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề ám tiếp tục đổi mới và nâng cao hiểu quả hoạt động giám định tư pháp
1621/QĐ-UBND 17/05/2018
Giải quyết khiếu nại của bà Trịnh Thị Mỹ Nữ, địa chỉ: Tổ 24, Khu vực 4, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
1622/QĐ-UBND 17/05/2018
Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn Bình Định
1632/QĐ-UBND 17/05/2018
Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư An Thành, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
1600/QĐ-UBND 15/05/2018
Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh
Trang
Hiển thị trang: 7 trong tổng số 589 trang.