Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2856/QĐ-UBND 24/08/2018
Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Nhơn để xây dựng Khu dân cư tại xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn
2857/QĐ-UBND 24/08/2018
Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 27/6/1998 của UBND tỉnh
2862/QĐ-UBND 24/08/2018
Công nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội Luật gia huyện Tuy Phước nhiệm kỳ 2016-2021
2863/QĐ-UBND 24/08/2018
Công nhận thôi chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Quang Trung nhiệm kỳ 2015-2020
2864/QĐ-UBND 24/08/2018
Công nhận thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị Trường Đại học Quang Trung nhiệm kỳ 2015-2020
2865/QĐ-UBND 24/08/2018
Công nhận bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Trường Đại học Quang Trung nhiệm kỳ 2015-2020
2866/QĐ-UBND 24/08/2018
Công nhận Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Quang Trung nhiệm kỳ 2015-2020
2869/QĐ-UBND 24/08/2018
Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ XI, năm 2018 - 2019
2871/QĐ-UBND 24/08/2018
thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
2872/QĐ-UBND 24/08/2018
hông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
2841/QĐ-UBND 23/08/2018
Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn để xây dựng khu dân cư tại khu vực Tân Hòa và khu vực Trung Ái, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn
2829/QĐ-UBND 22/08/2018
Giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Cúc (Địa chỉ: Thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) (lần hai)
2788/QĐ-UBND 20/08/2018
Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh
2799/QĐ-UBND 20/08/2018
Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa cơ sở, điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
2800/QĐ-UBND 20/08/2018
Bãi bỏ Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng đề cương hình thành Trung tâm ươm tạo công nghệ cao tỉnh Bình Định”
2782/QĐ-UBND 17/08/2018
Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bình Định
2783/QĐ-UBND 17/08/2018
Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Định
2784/QĐ-UBND 17/08/2018
Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội các Hợp tác xã và Doanh nghiệp phục vụ nông nghiệp tỉnh Bình Định
2780/QĐ-UBND` 17/08/2018
Chuẩn y Trưởng, Phó khối thi đua Khối các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp năm học 2018-2019
2775/QĐ-UBND 16/08/2018
Công nhận ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017-2022
2742/QĐ-UBND 15/08/2018
Thay đổi thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh và thành viên Tổ công tác giúp việc
2744/QĐ-UBND 15/08/2018
Giải quyết khiếu nại của ông Bùi Khương tài; địa chỉ: Tổ 1, khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
2757/QĐ-UBND 15/08/2018
Công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
2754/QĐ-UBND 15/08/2018
Ban hành Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1 khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ thành phố Quy Nhơn
2734/QĐ-UBND 15/08/2018
Công nhận Ban Chấp hành Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2018-2023
2735/QĐ-UBND 15/08/2018
Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Định
2723/QĐ-UBND 14/08/2018
Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018
2706/QĐ-UBND 10/08/2018
Công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn Bình Định
2710/QĐ-UBND 10/08/2018
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
2691/QĐ-UBND 09/08/2018
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Châu tại cuộc họp giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh
Trang
Hiển thị trang: 7 trong tổng số 594 trang.