Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 3
  • Truy cập hôm nay: 2286
  • Tổng truy cập: 174684
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1574/QĐ-UBND 14/05/2018
Thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp năm 2018-2019 của tỉnh Bình Định
1576/QĐ-UBND 14/05/2018
Thành lập Ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 của tỉnh Bình Định
1578/QĐ-UBND 14/05/2018
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020
1583/QĐ-UBND 14/05/2018
Ban hành Kế hoạch tổ chức Sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019
1594/QĐ-UBND 14/05/2018
Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
1580/QĐ-UBND 14/05/2018
Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
1545/QĐ-UBND 11/05/2018
Phê duyệt danh sách trí thức được tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Định” lần thứ II năm 2018
1552/QĐ-UBND 11/05/2018
Phê duyệt nhu cầu thu hút bác sĩ, dược sĩ năm 2018
1534/QĐ-UBND 10/05/2018
Điều chỉnh, bổ sung quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2018 Dự án: Đầu tư nâng cấp HTKT và ứng dụng của mô hình Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020. Tiểu DA: Đầu tư và nâng cấp TTB công nghệ thông tin; phần mềm bản quyền hệ thống; thiết lập hệ thống mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, Hạng mục: Đầu tư TTB CNTT để phục vụ và triển khai hệ thống thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho các CQNN cấp tỉnh và cấp huyện; Đầu tư các trang thiết bị bảo mật.....
1535/QĐ-UBND 10/05/2018
Phân bổ chi tiết các dự án năm 2018 từ Quỹ Phát triển đất và các công trình hạ tầng để phát triển Quỹ đất
1546/QĐ-UBND 10/05/2018
Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn-Hà Thanh
1538/QĐ-UBND 10/05/2018
Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước để xây dựng khu dân cư tại xã Phước Sơn
1510/QĐ-UBND 09/05/2018
Giải quyết khiếu nại của ông Vũ Bình Minh, địa chỉ: Tổ 20, khu vực 3, phường Thị nại, thành phố Quy Nhơn (lần đầu)
1517/QĐ-UBND 09/05/2018
Công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
1518/QĐ-UBND 09/05/2018
Công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực Hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
1519/QĐ-UBND 09/05/2018
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương/UBND cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định
1496/QĐ-UBND 08/05/2018
Phê duyệt danh mục trang thiết bị y tế mua sắm từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế, dân số và gia đình năm 2018
1500/QĐ-UBND 08/05/2018
Phê duyệt một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2018 để làm căn cứ đánh giá và xếp loại của các Công ty TNHH một thành viên 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu nhà nước
1482/QĐ-UBND 07/05/2018
Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người mù huyện Tuy Phước
1483/QĐ-UBND 07/05/2018
Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Trạm Y tế xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn
18/2018/QĐ-UBND 04/05/2018
Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định lộ trình năm 2018 - 2019
17/2018/QĐ-UBND 04/05/2018
Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định lộ trình năm 2018 - 2019
16/2018/QĐ-UBND 02/05/2018
Sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định
1436/QĐ-UBND 02/05/2018
Kiện toàn Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2013 - 2018
1401/QĐ-UBND 27/04/2018
Phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, có xét đến năm 2025
1413/QĐ-UBND 27/04/2018
Thay đổi Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định
1421/QĐ-UBND 27/04/2018
Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định năm 2018
1425/QĐ-UBND 27/04/2018
Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Kiên
1390/QĐ-UBND 26/04/2018
Công nhận Ban Chấp hành Hội Quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn Bình Định nhiệm kỳ 2017 - 2022
1378/QĐ-UBND 24/04/2018
Giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Lắng (Địa chỉ: Nhà số 68 đường Nguyễn Nhạc, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn ) (lần hai)
Trang
Hiển thị trang: 8 trong tổng số 589 trang.