Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1685/QĐ-UBND 20/05/2019
Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách Trung ương năm 2019, hỗ trợ Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
1686/QĐ-UBND 20/05/2019
Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh năm 2019, hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phù Mỹ
1687/QĐ-UBND 20/05/2019
Phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung mục tiêu thực hiện chính sách hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019
2657/UBND-KT 20/05/2019
Thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp cho Công ty CP Khoáng sản Miền Trung
1682/QĐ-UBND 17/05/2019
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án: Cầu Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn
1628/QĐ-UBND 16/05/2019
Giải quyết khiếu nại của bà Trương Thị Ngộ (Địa chỉ: Thôn Hội Lợi, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn) (lần đầu)
1633/QĐ-UBND 16/05/2019
Điều chỉnh giảm dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ
1634/QĐ-UBND 16/05/2019
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT
1635/QĐ-UBND 16/05/2019
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực triển lãm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
1636/QĐ-UBND 16/05/2019
Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định
1638/QĐ-UBND 16/05/2019
Phê duyệt hạn mức cho vay đối với Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm Bidiphar Công nghệ cao Giai đoạn 1: Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư
1639/QĐ-UBND 16/05/2019
Phê duyệt thiết kế, dự toán công trình: Duy tu đường ranh cản lửa. Đơn vị: Ban Quản lý Dự án rừng cơ sở Quy Nhơn
1640/QĐ-UBND 16/05/2019
Phê duyệt phương án xử lý đối với cơ sở nhà, đất số 56 đường Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn
1642/QĐ-UBND 16/05/2019
Phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2018
1644/QĐ-UBND 16/05/2019
Phê duyệt danh sách hộ gia đình nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở do ảnh hưởng bởi mưa lũ năm 2018 gây ra được hỗ trợ kinh phí xây dựng lại nhà ở từ nguồn tài trợ của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh
1629/QĐ-UBND 16/05/2019
Thu hồi đất và giao đất cho Trường Mẫu giáo thị trấn Vĩnh Thạnh để xây dựng Trường Mầm non thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh
1630/QĐ-UBND 16/05/2019
Phê duyệt phương án sử dụng đất Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định khi thực hiện cổ phần hóa
1631/QĐ-UBND 16/05/2019
Phê duyệt phương án sử dụng đất Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng khi thực hiện cổ phần hóa
1632/QĐ-UBND 16/05/2019
Phê duyệt phương án sử dụng đất Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định khi thực hiện cổ phần hóa
1637/QĐ-UBND 16/05/2019
Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2019 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1646/QĐ-UBND 16/05/2019
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Tây Sơn (giai đoạn 1)
1647/QĐ-UBND 16/05/2019
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đê sông La Tinh (đoạn từ thôn Vạn thái đến thôn Vĩnh Lý) (giai đoạn 1 từ cọc S49 đến D20 và từ cọc E1 đến E18)
1648/QĐ-UBND 16/05/2019
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông thôn Phú Hữu II
1649/QĐ-UBND 16/05/2019
Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Đề án xây dựng bãi đỗ xe tải và bến xe hàng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
1650/QĐ-UBND 16/05/2019
Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất phục vụ bồi thường, GPMB dự án đường trục Khu kinh tế nối dài
1651/QĐ-UBND 16/05/2019
Phương án chi tiết bổ sung giá trị bồi thường, hỗ trợ cho 04 hộ gia đình, cá nhân; điều chỉnh giao đất ở tái định cư cho 03 hộ thuộc xã Cát Nhơn; bồi thường, hỗ trợ 01 hộ thuộc xã Cát Chánh và điều chỉnh giảm giá trị bồi thường, hỗ trợ của UBND xã Cát Nhơn bị ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án đường trục khu kinh tế nối dài đoạn Km4+00-Km18+500
1652/QĐ-UBND 16/05/2019
Phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện Đề án giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết năm 2019
1653/QĐ-UBND 16/05/2019
Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế tỉnh Bình Định
1618/QĐ-UBND 15/05/2019
Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kế hoạch năm 2019, trên địa bàn huyện Hoài Ân
1620/QĐ-UBND 15/05/2019
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019
Trang
Hiển thị trang: 8 trong tổng số 632 trang.